uTalk

 แอปพลิเคชั่นเรียนภาษาที่มีมากกว่า 130 ภาษาทั่วโลก เช่น จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี ให้คุณได้เรียนรู้และฝึกฝนภาษาตั้งแต่ระดับเริ่มต้น ระดับกลาง จนถึงระดับสูง uTalk ทำให้ผู้เรียนเรียนภาษาได้อย่างสนุกสนานในรูปแบบของ “เกมส์” ทำให้เรียนได้อย่างเพลิดเพลินและง่ายต่อการเข้าใจและจดจำ เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย ที่ต้องการเริ่มต้นในการเรียนรู้ภาษาต่างๆ ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 25ปี uTalk (ยูทอล์ค) ได้รับการออกแบบมาให้เรียนรู้และฝึกฝนภาษา ด้วยการจดจำภาพและเสียงจากเจ้าของภาษาเปรียบเสมือนวิธีการฝึกฝนเมื่อครั้งวัยเด็ก ทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้และฝึกฝนจนได้รับรางวัลทางด้านการศึกษา และเป็นที่ยอมรับในสถานศึกษาทั่วโลก 

ประโยชน์ของการใช้ uTalk

 เป็นการเรียนรู้รายบุคคลจึงทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาก้าวหน้าได้ตามจังหวะ
ของตนเอง

ช่วยให้ผู้เรียนสามารถบันทึกเสียงของตัวเองได้ เพื่อใช้ประเมินการออกเสียง
ของพวกเขาเป็นรายบุคคล

เครื่องมือ AI จะเป็นตัวช่วยผู้เรียนในการปรับปรุงการออกเสียง ช่วยเหลือใน
ส่วนที่ยากลำบากและแนะนำผู้เรียนผ่านเนื้อหาต่างๆ

ชุดโครงสร้างของเกมและแบบทดสอบจะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้

ช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจในการเรียนภาษามากขึ้น

คุณสมบัติสำคัญ

ระดับ CEFR A0 ถึง B1
ผลที่วัดได้อย่างชัดเจนต่อทักษะการสื่อสารของนักเรียน การฟังและการพูด
เพิ่มระดับความมั่นใจของครูผู้สอนในการสนับสนุนการเรียนภาษาของนักเรียน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะภาษาของครูผู้สอนเองด้วย
แดชบอร์ดจะให้ข้อมูลผู้ใช้งานโดยละเอียดแก่ครูผู้สอน
มีสมุดแบบฝึกหัดและแหล่งข้อมูลในท้องถิ่นจัดให้
ร่วมมือกับหน่วยงานกำหนดหลักสูตรในสหราชอาณาจักรเพื่อออกใบ
ประกาศนียบัตรอย่างเป็นทางการสำหรับ
uTa

 หน่วยงานท้องถิ่นในสต็อกตันออนทีส์,
สหราชอาณาจักร

ภาษาสเปนได้รับเลือกให้เป็นภาษาสำหรับการทดลองใช้ในโรงเรียนของหน่วย
งานท้องถิ่นนี้ ปัจจุบันมีโรงเรียนจำนวนไม่มากที่สอนภาษาสเปน และเป็นเรื่อง
สำคัญมากที่ภาษาจะต้องแสดงถึงความท้าทายที่น่าตื่นเต้นในฐานะที่เป็นภาษา
ยุโรปแผ่นดินใหญ่ และโรงเรียนต่างๆนั้นต้องการเพิ่มประโยชน์สูงสุดสำหรับงาน
ภาษาหลักในปัจจุบันของพวกเขา รวมถึงการพัฒนาความเข้าใจระหว่าง
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นสาระสำคัญของกรอบภาษา K2S
ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับโรงเรียนในการดูแลให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการ
ศึกษาภาษาต่างประเทศ พัฒนาความสนใจในวัฒนธรรมของประเทศอื่น ๆ และ
ใช้ประโยชน์จาก e-learning ผ่านการใช้ซอฟต์แวร์ที่สร้างแรงบันดาลใจและ
สามารถโต้ตอบได้
ผลลัพธ์:
• เพิ่มความมั่นใจของนักเรียนในการเรียนภาษา;
• ส่งผลดีต่อทักษะการพูดและการฟังของนักเรียน;
• เพิ่มแรงจูงใจของนักเรียนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการใช้ซอฟต์แวร์
uTalk;
• เพิ่มระดับความมั่นใจของเจ้าหน้าที่ในการสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาของ
นักเรียน แม้ว่าเจ้าหน้าที่สอนที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่จะไม่ใช่ผู้พูดภาษาสเปน
ก็ตาม;
• เพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับกรอบภาษาแห่งชาติ;
• ความง่ายของการติดตั้งและการใช้ซอฟต์แวร์
หน่วยงานท้องถิ่นในสต็อกตัน-ออน-ทีส์
สหราชอาณาจักร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง